پروفایل

به مكتب پيش آهنگي خوش آمديد

هدف ازمكتب پيشاهنگي،مشاركت در رشد نوجوانان وجوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي ،فكري اجتماعي ومعنوي آنان  به عنوان افراد وشهروندان وظيفه شناس واعضاي جوامع محلي وبين المللي می باشد وارتقا سطح اطلاعات مهارت هاي فني،علمي اجتماعي ،ورزشي ، اخلاقي هاي مذهبي ، هنري وايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان است .


رياست محترم سازمان پيش آهنگي ايران   پورمهر محسن زنجاني مي گويد : 

دانسته‌های خود را از الفبای زندگی يك پيش آهنگ  بنویسیم تا به خاطرمان باشد

 که عمری را
صرف چه می‌کنیم
. و رمز موفقيت هاي يك  پيش آهنگ رابدانيم


الف -رسیدن به نهایت آرزوها  ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم
پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها
ث: ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها
ج: جسارت برای ادامه زیستن چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه
ح: حق شناسی برای تزکیه نفس: خودداری برای تمرین استقامت
د: دور اندیشی برای تحول تاریخ ذ: ذکر گویی برای اخلاص عمل
ر: رضایت مندی برای احساس شعف ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها س: سخاوت برای گشایش کارها
ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج- ص: صداقت برای بقای دوستی
ض: ضمانت برای پایبندی به عهد ط: طاقت برای تحمل شکست
ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ: غیرت برای بقای انسانیت ف: فداکاری برای قلب های دردمند
ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ: گذشت برای پالایش احساس ل: لیاقت برای تحقق امیدها
م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک
 |